W ramach realizacji projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęto realizację drugiego etapu - przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli. Doskonaleniem objętych zostanie 495 nauczycieli z 27 szkół i przedszkoli objętych wsparciem w ramach projektu. Łącznie przeprowadzonych zostanie 437 godzin szkoleniowych. W celu wyłonienia firm, które będą realizować szkolenia w ramach projektu, odbyły się postępowania przetargowe. W ich wyniku wyłoniono 2 firmy : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz AiA Doradztwo i Diagnoza Psychologiczna s.c. Realizacja tego etapu rozpoczęła się 17 lutego 2014 i potrwa do końca kwietnia.

Szkołą, w której szkolenia dla nauczycieli zostały zainaugurowane był Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu. Zajęcia na temat : Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny poprowadziła Gabriela Wojciechowska, pracownik ODN w Poznaniu.