Wyniki przeprowadzonych szkoleń wskazują jak ważne jest właściwe rozpoznanie potrzeb poszczególnych szkół co do tematyki szkolenia. Rzutuje ono na własną aktywność nauczycieli biorących udział w szkoleniu , zaangażowanie w realizację zajęć , a następnie uzyskane efekty. Z pewnością także na przebieg i efektywność szkoleń miało wpływ widoczne i sygnalizowane przez prowadzących zaangażowanie uczestników, którzy mimo licznych obciążeń jakie towarzyszyły im w okresie realizacji aktywnie w nich uczestniczyli i przykładali dużą uwagę do wymiany doświadczeń. Na podkreślenie zasługuje też sprawne przygotowanie zajęć przez SORE ( szkolnych organizatorów rozwoju edukacji ) , ich obecność na wszystkich szkoleniach i przygotowanie warunków technicznych do realizacji zajęć.

Niewątpliwie istotne dla dalszego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności będzie jej systematyczne stosowanie w praktyce szkolnej , tym bardziej, że wspólne szkolenia całej Rady Pedagogicznej zapewniły jednakowe spojrzenie na omawiane problemy.