1. Szkolenia w szkołach biorących udział w projekcie,  jak i w ramach sieci zostały przeprowadzone zgodnie z umową , opracowanymi programami i przyjętymi założeniami .

2. W ramach realizacji szkoleń zrealizowany został harmonogram – w pełni zgodny z założeniami projektu.

3. Ankiety wypełniło łącznie 650 osób w ramach szkoleń w szkołach i 179 osób w ramach sieci. – wskaźniki ilościowe projektu zostały spełnione.

4. Dominującą grupę uczestników szkoleń i w ramach sieci  były nauczycielki stanowiąc 79,25 % wszystkich uczestników.

5. Zdecydowaną przewagę wśród uczestników stanowią osoby o stażu pracy ponad 20 lat –  45,8 %.

6. Przyrost umiejętności i wiedzy między początkiem i na końcu szkoleń wyniósł średnio 22.58 % i był wyższy od założeń – wskaźniki jakościowe zostały wypełnione.