W lutym br. przeprowadzone zostały postępowania przetargowe mające wyłonić podmioty, które przeprowadzą szkolenia w 27 szkołach/ przedszkolach objętych projektem Oficjalnie rozpoczęto realizację II etapu projektu . W każdej z placówek zaplanowano 15 h warsztatów prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów. Łącznie liczba godzin przeznaczona na szkolenia wyniosła 405. Wcześniej szkoły wybrały oferty i opracowany został RPW.

 W wyniku postępowania przetargowego wyłonione zostały 2 firmy , które przeprowadziły szkolenia w ramach RPW. Jedna – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - 330 h a druga – Firma Ai A Diagnoza Psychologiczna w Poznaniu – 75 h . We współpracy z firmami szkolącymi opracowany został harmonogram. Zajęcia rozpoczęły się 18 lutego 2014 roku. Do 12 kwietnia odbyło się 81 szkoleń warsztatowych w 28 szkołach/ placówkach . Łącznie przeprowadzono 405 h warsztatowych.

W zajęciach , które odbywały się w szkołach uczestniczyli SORE, którzy zajmowali się ich organizacją , przeprowadzali po każdym 5-godzinnym module ankietę. której zadaniem była ocena zajęć pod względem merytorycznym. W bieżącym okresie rozliczeniowym wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem .

W ramach projektu utworzone zostały 4 sieci : polonistów, matematyków, dyrektorów/ wicedyrektorów i wychowawcza. Koordynatorzy sieci przygotowali roczny plan działania swojej sieci. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym wybrane zostały oferty :

I. sieć dyrektorów/wicedyrektorów - Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora

II. sieć polonistów - Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.

III. sieć matematyków – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki ?

IV. sieć wychowawcza – Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów ?

W ramach projektu na spotkania z ekspertami przewidziano 2 zajęcia warsztatowe dla każdej sieci po 4 h tj. 32 h w roku szkolnym 2013/2014.. Zajęcia w ramach sieci współpracy i samokształcenia przeprowadzili eksperci z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu .

W zajęciach , które odbywały się w jednej ze szkół( Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu ) objętej wsparciem w ramach projektu uczestniczyli koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia, którzy zajmowali się ich organizacją , przeprowadzali po każdym 4-godzinnym module ankietę. której zadaniem była ocena zajęć pod względem merytorycznym. W trakcie zajęć wykorzystywany był też sprzęt techniczny , który został zakupiony w ramach projektu tj. laptopy, projektor W bieżącym roku wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem .