Nauczyciele dzielą się doświadczeniami oraz doskonalą swoje umiejętności w obszarze metod wartych polecenia jako skuteczne sposoby przywrócenia czytelnika polskiej szkole.

 Nauczyciele dzielą się doświadczeniami oraz doskonalą swoje umiejętności w obszarze metod wartych polecenia jako skuteczne sposoby przywrócenia czytelnika polskiej szkole.

Diagnoza użytkowników sieci Rawicz – język polski dotyczyła:

·         wyboru tematu,

·         potrzeb, oczekiwań, obaw związanych z udziałem w sieciowaniu,

·         zakresu wsparcia eksperckiego,

·         zasad współpracy na spotkaniach w realnej rzeczywistości i na platformie doskonalenie w sieci.

Cele wyznaczone do realizacji wynikają zarówno z oczekiwań użytkowniczek sieci,  jak również ich przemyśleń dotyczących tematyki sieci : Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

Cele działań projektowych:

1.      Uczestnicy znają i stosują w praktyce innowacyjne metody pracy z tekstem literackim.

  • Podjęte działania:

wymiana doświadczeń na forum i poszczególnych grupach dyskusyjnych, tworzenie banku dobrych praktyk. W trakcie sieciowania realizowano je w różnorodnych formach poprzez polisensorykę, przekład intersemiotyczny, hermeneutykę, doskonalenie technik uczenia, fitness dla języka i narządów mowy, rozwijanie kreatywności uczniów podczas systematycznych ćwiczeń

2.      Uczestnicy sieci zwiększają swoje kompetencje w zakresie wykorzystania metod alternatywnych w  pracy z internetowym tubylcem.

  •   Podjęte działania:

spotkanie z ekspertem na temat: Jak skutecznie motywować ucznia – internetowego tubylca - do czytania, wymianę poglądów po spotkaniu z zaproszonym gościem na forum platformy i poprzez utworzone grupy dyskusyjne, systematyczne tworzenie, pozyskiwanie, modyfikowanie, zamieszczanie i komentowanie materiałów na forum sieci na tematy: edukacji medialnej, technik pracy z digitalnym tubylcem, korzystania i tworzenia zasobów w otwartej przestrzenie edukacyjnej (np. mapptipe, scholaris),  wykorzystania hipertekstowych możliwości twórczych, samouczków CEO, przestudiowania instrukcji i przykładowych webqestów.

3.      Uczestnicy sieci poznają i wykorzystują diagnostykę opartą o inteligencje emocjonalne.

  •  Podjęte działania: zamieszczanie na platformie informacji dotyczących różnych form diagnozowania umiejętności i preferencji uczniowskich poprzez zapoznanie się z testami prof. H. Gardnera, określaniem dominującego typu inteligencji ucznia, indywidualizowania metod pracy, technik dostosowanych do preferencji osobistego menu ucznia,  tworzenie, pozyskiwanie, wymiana, modyfikowanie scenariuszy zajęć, propozycji ćwiczeń dla typów inteligencji.

4.      Uczestnicy sieci wykorzystują w praktyce, dzielą się doświadczeniem, współpracują podczas praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej osobistego menu czytania.

  •   Podjęte działania:

przygotowanie w zespołach samokształceniowych scenariuszy zajęć propozycji ćwiczeń wykorzystujących nabyte kompetencje w praktyce - zamieszczenie na forum sieci scenariuszy w banku dobrych praktyk na platformie, wspólne tworzenie za pośrednictwem platformy netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z literaturą w zakresie obszarów ćwiczeń polisensorycznych, gier dydaktycznych, metod i technik stosowanych podczas gier ulicznych, wykorzystania neurodydaktyki i NLP w szkole.

5.      Uczestnicy sieci posiadają kompetencje w zakresie zachęcania rodziców do czytania dzieciom, rozbudzania w nich pasji czytelniczych.

6.      Uczestnicy potrafią w źródłach internetowych odnaleźć dostępne, warte polecenia zasoby filmowe.

  • Podjęte działania:

analiza założeń Roku Czytelnictwa 2014, metody zachęcania rodziców do wspólnego czytania, promowanie spędzania rodzinnych chwil z książką, założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jego wydarzeń w kontekście tematyki sieci;

spotkanie z ekspertem na temat prezentacji form pracy, możliwości wykorzystania źródeł podczas wprowadzania edukacji filmowej na lekcji, wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy – praca z portalem YouTube i innymi serwisami, propagowanie działań w ramach analizy źródeł, publikacji, scenariuszy, materiałów filmoteki i ninateki, wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do ciekawych zasobów internetowych związanych z filmem, tworzenie banku pomysłów - rozwiązań metodycznych wykorzystujących edukację filmową, wartych polecenia na platformie.