Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  • Załącznik nr 1 - Deklaracja udziału szkoły, przedszkola
  • Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy z deklaracją udziału
  • Załącznik nr 3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Załącznik nr 5 - Lista osób zgłoszonych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia z podpisami uczestników/czek
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie