Przedszkola :

1. Przedszkole nr 6 w Rawiczu
2. Przedszkole Nr 5 „ Pod Grzybkiem "w Rawiczu

Szkoły podstawowe :

3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Rawiczu
5. Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pakosławiu
7. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Konarach
8. Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
9. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Szkaradowie
10 . Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie

Gimnazja :

11. Gimnazjum w Pakosławiu
12. Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce
13. Gimnazjum w Zespole Szkół w Szkaradowie
14. Gimnazjum im. Dezyderego Chłapowskiego w Bojanowie
15. Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu
16. Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego w Sierakowie

Licea ogólnokształcące :

17. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu
18. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu
19. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce
20. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie

Technika :

21. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu
22. Technikum w Zespole Szkół im Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu
23. Technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo- Technicznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

Zasadnicze szkoły zawodowe :

24. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespóle Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie
25. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Przyrodniczo- Technicznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
26. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu
27. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce