Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim
- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz....

W związku z realizacją projektu :

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

rozpoczynają działalność cztery sieci współpracy i samokształcenia.

Pierwsze inauguracyjne spotkania odbędą się wg harmonogramu:

l.p.

Nazwa sieci

Data spotkania

Godzina spotkania

miejsce

Prowadzący

1.

Sieć dyrektorów / wicedyrektorów

3.12.2013

15:15

Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 9e, sala 2.5

Bogumiła Popielas

2.

Sieć polonistów

26.11.2013

16:00

Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 9e, sala 2.5

Edyta Zarembska - Marciniak

3.

Sieć matematyków

28.11.2013

16:00

Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 9e, sala 2.5

Karolina Nowak

4.

Sieć wychowawcza

5.12.2013

16:00

Zespół Szkół nr 3 w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 9e, sala 2.5

Bożena Roszak

W ramach zajęć uczestnicy :

- zostaną zapoznani z funkcjonowaniem platformy internetowej doskonaleniewseci.pl

- wypracują tematykę i harmonogram spotkań na rok szkolny 2013/2014

stopka