1. Koordynator projektu : Renata Skowronek
  2. Asystent koordynatora projektu : Magdalena Łakomy
  3. Obsługa księgowa projektu : Marlena Szyszka

 

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji ( SORE ) :

  1. Renata Uźniak

  2. Katarzyna Chromicz

 

Koordynatorzy Sieci Współpracy i Samokształcenia :

  1. Edyta Marciniak – Zarembska - sieć przedmiotowa ( język polski )

  2. Karolina Nowak - sieć przedmiotowa ( matematyka )

  3. Bożena Roszak - sieć problemowa ( tematyka wychowawcza )

  4. Bogumiła Popielas - sieć dyrektorów / wicedyrektorów